/ XVW architectuur

XVW architectuur ziet architectuur als de uitkomst van een continu en gezamenlijk proces. Een ruimtelijke ontwikkeling krijgt daarin een nieuwe, verbeterde maar altijd vanzelfsprekende vorm. 
Zo wordt vorm gegeven aan duurzame verbindingen met het bestaande landschap, de stad en haar inwoners. Programmatische, financiële en andere ‘fysieke’ randvoorwaarden zijn een uitgangspunt.
Echter, het zijn vooral de ambities van de initiatiefnemers en de kwaliteiten van de plek die leidend zijn bij de ontwikkeling van het ontwerp. XVW geeft vorm aan een specifieke architectuur die in elk project een unieke verbinding legt tussen plek, ambities en de randvoorwaarden.

/ WIJKCENTRUM DONDERBERG, ROERMOND

/ AMSTELVEENLIJN

XVW architectuur is door de Dienst Metro, de Stadsregio en de gemeente Amstelveen gevraagd mee te werken aan de ruimtelijke verbeelding van de voorgenomen ombouw van de Amstelveenlijn in Amstelveen. Mede door de ontwikkelingen rond station Zuid zal de Amstelveenlijn een zelfstandige tramverbinding worden. De …

/ Herbestemming kantoor – hotel

XVW architectuur heeft de afgelopen periode de conceptontwikkeling begeleid voor de herbestemming van een kantoorcomplex nabij Schiphol naar een (airport)hotel. Voor de eigenaren is samen met de beoogde koper en toekomstige exploitant onderzocht hoe hun ambities een plek konden vinden in het bestaande gebouw. Dit proces …

/ HUBER CAR PARKING SYSTEMS