/ XVW architectuur

XVW architectuur ziet architectuur als de uitkomst van een continu en gezamenlijk proces. Een ruimtelijke ontwikkeling krijgt daarin een nieuwe, verbeterde maar altijd vanzelfsprekende vorm. 

Zo wordt vorm gegeven aan duurzame verbindingen met het bestaande landschap, de stad en haar inwoners. Programmatische, financiële en andere ‘fysieke’ randvoorwaarden zijn een uitgangspunt.

Echter, het zijn vooral de ambities van de initiatiefnemers en de kwaliteiten van de plek die leidend zijn bij de ontwikkeling van het ontwerp. XVW geeft vorm aan een specifieke architectuur die in elk project een unieke verbinding legt tussen plek, ambities en de randvoorwaarden.

 

/ vacature architect-bouwkundig ontwerper

XVW architectuur zoekt per direct een medewerker die aan diverse (middel)grote projecten kan werken, met het zwaartepunt op de fasen vanaf definitief ontwerp. XVW architectuur is in 2010 opgericht door Xander Vermeulen Windsant en heeft sindsdien een aantal kenmerkende projecten verworven en/of zelf geïnitieerd. Enkele …

/ STATION NOORD NOORD-ZUID LIJN

/ XVW architectuur adviseert Schiphol

XVW architectuur zal luchthaven Schiphol de komende maanden adviseren over de lange termijn ontwikkeling van haar ontsluiting aan de landzijde. Samen met de betrokken opdrachtgevers (Schiphol, Prorail, NS, Stadsregio Amsterdam en het Ministerie van Infratstructuur en Milieu) zal gekeken worden welke ruimtevraag trein, bus, taxi …