/ XVW architectuur

XVW architectuur ziet architectuur als de uitkomst van een continu en gezamenlijk proces. Een ruimtelijke ontwikkeling krijgt daarin een nieuwe, verbeterde maar altijd vanzelfsprekende vorm. 
Zo wordt vorm gegeven aan duurzame verbindingen met het bestaande landschap, de stad en haar inwoners. Programmatische, financiële en andere ‘fysieke’ randvoorwaarden zijn een uitgangspunt.
Echter, het zijn vooral de ambities van de initiatiefnemers en de kwaliteiten van de plek die leidend zijn bij de ontwikkeling van het ontwerp. XVW geeft vorm aan een specifieke architectuur die in elk project een unieke verbinding legt tussen plek, ambities en de randvoorwaarden.

/ FASE 3 KLEIBURG BIJNA GEREED

De derde fase van Kleiburg is bijna gereed. Aannemer Kondor Wessels Amsterdam is druk bezig de laatste afwerkingen in de algemene verkeersruimten af te maken en de laatste hand te leggen aan de gevels. Deze zullen begin juni worden opgeleverd. Op enkele koperswensen na is …

/ START BOUW PARKVILLA NADERT

Met een zeer positief oordeel van de welstandscommissie van de gemeente Bloemendaal is het een kwestie van dagen voordat de omgevingsvergunning voor Parkvilla Brederode verleent zal worden. Ook zijn alle acht appartementen verkocht. Daarmee komt de start bouw er snel aan. Op het moment dat de …

/ WIJKCENTRUM DONDERBERG, ROERMOND

/ AMSTELVEENLIJN

XVW architectuur is door de Dienst Metro, de Stadsregio en de gemeente Amstelveen gevraagd mee te werken aan de ruimtelijke verbeelding van de voorgenomen ombouw van de Amstelveenlijn in Amstelveen. Mede door de ontwikkelingen rond station Zuid zal de Amstelveenlijn een zelfstandige tramverbinding worden. De …