Delen

Wooncoöperatie WIJSHUIS

Samen met DubbeLL Buurtontwikkelaars hebben we een groep docenten uit Amsterdam ondersteunt om een voorstel in te dienen voor de locatie ‘Archimedesplantsoen’ die de Gemeente Amsterdam gaat uitgeven. Deze locatie is expliciet bedoeld voor een wooncoörperatie, met woningen in de middeldure- en sociale huur.

De groep wilde (blijvend) betaalbare woningen ontwikkelen voor docenten die werkzaam zijn in Amsterdam, om zo wat te doen aan de groeiende problemen van zeker startende docenten, om in de buurt van de scholen te wonen waar ze werken. De docenten maken dagelijks mee dat dit de kwaliteit van het onderwijs in de stad onder druk zet.

We hebben samen met hen een voorstel ontwikkeld met een grote variatie aan woningen, van klein tot groot, voor starters, gezinnen en ‘empty nesters’ en daarmee voor startende en meer ervaren  docenten, maar ook voor zij-instromers.

Daarnaast kenmerkte het schetsontwerp zich door een grote collectieve daktuin en een gemeenschappelijke woonkamer waar ook bijles en buurtactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Zo ontstond het plan voor HET (eerste?) WIJSHUIS van Amsterdam.