Delen

Tuinkamerwoningen, Vijfsluizen, Vlaardingen

Als onderdeel van het centrale hof van Vijfsluizen waar wij aan werken, zijn ook de tuinkamerwoningen zover om te delen. De 2x 19 woningen vormen de flanken van een statig hof dat samen met het hoofdgebouw het hart van de herontwikkeling van Park Vijfsluizen zal vormen. De architectuur van de rijwoningen, uitgevoerd als Heijmans Woonconcept woningen, nemen elementen over van de architectuur van het Hoofdgebouw: de penanten, een abstracte materialisering, en een ‘statige’ gevelindeling. Zonder ze letterlijk te kopieeren, worden deze ‘ingrediënten’ ingezet om ritme, herkenbaarheid en zorgvuldige overgangen tussen openbaar en privé vorm te geven. De integrale uitwerking van de tuinkamer en de manier waarop de tuinen op deze ruimte aansluiten is nog volop in ontwikkeling, samen met Patrick Ruijzenaars Landscapes. 

De woningen zijn natuurinclusief ontworpen, en zo deel van een leefmilieu voor mens én dier. In nauwe samenspraak met de ecoloog zijn nestelvoorzieningen, groene daken, hagen en klimplanten als een onlosmakelijk onderdeel van het plan uitgewerkt. Aan de statige ‘bouwkundige’ architectuur wordt zo letterlijk levende laag toegevoegd.