Delen

084 STATIONSMARKT

Voor de Provincie Noord Holland, de gemeenten Zaanstad, Heerhugowaard en Castricum, de NS en de vereniging Deltametropool is in een multidisciplinair team ontworpen aan de toekomstige ontwikkeling van één van de station aan de Zaancorridor: Krommenie-Assendelft. Dit als onderdeel van een studie naar de potentie van deze knoop binnen een ontwikkelingsperspectief voor Noord Holland waarin Transit Oriented Development (TOD) een leidend principe is voor regionale ontwikkeling. De zaancorridor verbind de stedelijke gebieden van Alkaar-Heerhugowaard en Zaandam-Amsterdam met elkaar, en bied zo een potentiële ruimtelijke ruggengraat voor een sterk onderlinge verbonden ruimtelijke ontwikkeling in de hele regio. Zo bied het goede aanknopingspunten voor de naar verwachting grote woningbouwopgave.

De knooppunten zijn plekken waar diverse vervoersstromen met elkaar verbonden zijn en waar diverse programma’s samenkomen. Ondanks deze verwantschap zijn de verschillen tussen de knopen in onze visie belangrijker: elke knoop heeft zijn eigen ruimtelijke karakter en dynamiek, die terug is te zien in de nu al aanwezige programma’s. Maar bovenal zit in die individuele karakters het perspectief voor de toekomst besloten. Ook voor Krommenie-Assendelft. In onze visie ‘stationsmarkt’ bied de streek landschappelijke verweving met het omliggende polderlandschap een aanknopingspunt voor het verder doorontwikkelen van een onderscheidend woonmilieu aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam. Door de nu ‘lege’ infra-zone stapsgewijs te vullen met groene programma’s kan deze zone bijdragen aan dat woonmilieu.

Paralel aan deze ontwikkeling hebben we een speculatief scenario omschreven voor de ontwikkeling van het (personen)vervoer, voor zowel per trein als per auto. Om de potentie van deze lopende ontwikkelingen te testen hebben we gesteld dat de (zelfsturende en gedeelde) auto en de steeds persoonlijker wordende OV-reis als concepten naar elkaar toegroeien en in 50 jaar zelfs zouden kunnen samensmelten. Deze mogelijke ontwikkeling zou grote ruimtelijke vragen oproepen. De stations zoals we die nu kennen verliezen hun functie als overstapmachine. Maar daar zou een nieuwe functie van verbinder tussen (regionale) netwerken en lokale milieus. Die plekken worden de nieuwe ‘marktplaatsen’, waar lokale kennis, informatie en producten aan de regio worden gekoppeld.

In de publicatie ‘Onder weg’ is dit onderzoek, samen met het werk van 9 andere teams gebundeld.

Ontwerpteam: XVW architectuur, Ruimtelijk Plan, Buro Bol, Movin en Joost Körver

Opdrachtgever: Provincie Noord Holland, Gemeente Zaanstad, NS

Organisatie studie: BNA Onderzoek