Delen

088 SCHIPHOL LANDZIJDIGE TERMINAL

Om de verwachtte reizigersgroei op Schiphol plek te bijven bieden ligt er aan de landzijde een opgave om onder andere het trein- en busstation mee te laten groeien. XVW architectuur is gevraagd mee te tekenen met een werkgroep van alle betrokken partijen die deze opgave verkenden, vooruitlopend op een mogelijk MIRT-traject. Op basis van de verwachtte groei en veranderingen van alle vervoersoorten die op en rond het hart van Schiphol samenkomen, is de daaruit volgende ruimtevraag verkend. Met die bouwstenen is onderzocht hoe deze in verschillende ruimtelijke scenario’s in het compacte hart van Schiphol een plek kunnen gaan krijgen. Op die manier is bijgedragen in het zichtbaar krijgen van technische en functionele uitdagingen die maatgevend zouden kunnen worden bij het daadwerkelijke ontwerpen aan een nieuwe hart van Schiphol.