Delen

035 PARKVILLA BREDERODE

Op een schitterende locatie aan de rand van een monumentale landschapspark ontworpen door Zocher, geeft Parkvilla Brederode plek aan acht ruime en persoonlijke appartementen. Verdeeld over drie bouwlagen met bijna 3m vrije hoogte zijn de appartementen samen met de kopers ontwikkeld binnen een vooraf ontwikkeld architectonisch kader. Grootte, indeling, afwerking en andere persoonlijke wensen zijn binnen de woning in onderling overleg bepaald. De opbouw van het volume en haar draagconstructie, de materialisering en detaillering, de gemeenschappelijke ruimten en de inrichting van het omliggende terrein zijn daarbij als architectonisch uitgangspunt genomen.

Het gebouw staat op de rand van een oude strandwal, net hoger dan het venige parkgebied dat tussen de strandwal en de verderop gelegen binnenduinrand. Dit parklandschap was onderdeel van een provinciaal gesticht en is in de negentiende eeuw ontworpen door de beroemde landschapsarchitect Zocher. Parkvilla Brederode kijkt uit over een vijver, tussen monumentale beuken en linden door, naar villa Meerzicht. Samen met het oorspronkelijke hoofdgebouw van het gesticht, Meer en Berg, vormt Parkvilla Brederode een derde monumentale boekensteun die het parklandschap omsluit.

Gegeven deze prachtige context, is Parkvilla Brederode ontworpen als een stapeling vrij in het park uitkragende vloeren waarop het woonprogramma van de individuele woningen ontspannen op georganiseerd is. De materialen reflecteren de ondergrond: zandkleurig beton voor de vloerranden en metselwerk in aardekleuren geven het gebouw een passende stevigheid, zonder zwaar te worden.

Aan de Brederodelaan toont het gebouw zich formeler en verankert de verticale stapeling van ramen het gebouw op zijn plek. De zandkleurige banden in de gevel verwijzen nu naar de spekbanden in de nabijgelegen negentiende eeuwse villa’s. Om de hoeken, richting de parkzijde, vouwt het gebouw zich open met steeds grotere uitkragingen en meer glazen gevels. Een half verdiepte garage tilt het gebouw los van het maaiveld waardoor het parklandschap tot aan de Brederodelaan om het gebouw kan spoelen. Zo staat het gebouw echt in het park.

Ontwerp: XVW architectuur, Xander Vermeulen Windsant / Ontwikkelpartners: Vink Bouw, OntwerpJeWoning, PUUR Makelaars / Aannemer: Vink Bouw, Nieuwkoop / Adviseurs: LBP (bouwfysica), Pieters (constructies), Fore (installaties) / Foto’s: Isabel Nabuurs, Stijn Poelstra