Delen

Ontwerp parkeergarage Buiksloterham gereed

XVW architectuur heeft het ontwerp van de eerste van ten miste twee parkeergarages in Buiksloterham, Amsterdam Noord afgerond. Daarmee hebben we aan een nieuw soort opgave in Nederland mogen werken: een bovengrondse parkeeroplossing vorm geven in een hoog-stedelijke woonomgeving. Waar in eerdere gebiedsontwikkelingen het parkeren ‘ondergronds’ werd gestopt, is dat in het Cityplots-gebied niet werkbaar, of betaalbaar. Het gebied zal stap voor stap ontwikkeld worden met kleine appartementengebouwen maar ook individuele woonhuizen. Zo zal op een organische manier een nieuw stuk Amsterdam ontstaan. Om de ontwikkeling kleinschalig en flexibel te laten zijn, zijn twee bovengrondse parkeergarages gepland. Daarmee ontstaat een voor de Nederlandse praktijk nieuwe opgave: hoe maken we zulke garages integrale onderdelen van een woonomgeving?

Daarbij valt er niet aan te ontkomen dat parkeergarages qua karakter een negatieve impact om hun directe omgeving hebben, in ieder geval qua beeldvorming. De auto is een noodzakelijk kwaad in een hoogstedelijke omgeving, één die tot voor de crisis voor het gemak het liefst ondergronds werd weggestopt. Bovengronds is de stapel ‘blik’ al snel een ‘gat’ in een levendige stedelijke omgeving. Hoe hier mee om te gaan?

Op twee manieren wordt de impact op en verbinding met de stad vorm gegeven. Op straatniveau, op ooghoogte, in de directe tastbare nabijheid van bewoners en passanten is de plint van de garage opgetild mo zo ruimte te maken voor bedrijfsruimten en ruime glazen entree’s naar de trappenhuizen. Deze plint is maximaal transparant en de dichte delen zijn in een heel aanraakbaar materiaal uitgevoerd: hout. Boven de plint is het volume met parkeerplaatsen omhult met een glinsterend, veelvlakkig oppervlak dat zijn inspiratie haalt uit het werk van kunstenaar Olaf Eiliason. Dit oppervlak vormt een mysterieus volume, een monoliet met onduidelijke functie. Wat gebeurd er in dit volume? Is het een museum depot? Een data-centrum? Een parkeergarage misschien? De ‘leegte’ van het programma wordt zo een trigger voor verwondering.

De uitvoering van de eerste garage is nu in voorbereiding, met een beoogde start begin 2018. Op termijn zal aan de andere kant van het gebied een tweede garage worden gebouwd, met een zelfde concept. 

De parkeergarages worden ontwikkeld en gebouwd door Huber Car Park Systems voor gebiedsontwikkelaar De Alliantie.