Delen

XVW architectuur ontwerpt aan VIJFSLUIZEN

XVW architectuur is door Heijmans Vastgoed gevraagd om het hart van de herontwikkeling van ‘Vijfsluizen’ te ontwerpen. 

Vijfsluizen, ligt aan de oost zijde van Vlaardingen en is een voormalig sportpark van de personeelsvereniging van Shell Pernis. Na twintig jaar leegstand, heeft Heijmans dit gebied overgenomen en zal het park herontwikkelen tot een groene oase midden in de stadsregio Rotterdam, met ongeveer 350 woningen. Het voormalige hoofdgebouw, een fantastisch gebouw uit 1953, ontworpen door de bedrijfsarchitecte van Shell, van Riet, zal herontwikkeld worden tot horeca, een buurtcentrum en andere functies en woningen in de vleugels. 

Aan de oostzijde van het hoofdgebouw komen ongeveer 50 woningen die een gemeenschappelijk, groen hof met een zwemvijver zullen omsluiten: een landschapskamer met het hoofdgebouw als één van de wanden. 

Vijfsluizen is één van de showcase projecten van Heijmans waarin Heijmans zal laten zien wat zij als ontwikkelaar en bouwer kan als het gaat om het ontwikkelen van duurzame, gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen. In samenwerking met Ruijzenaars Landscapes, Kuiper Compagnons, van Egmond architecten en Wurck zal het hele gebied als één integraal, duurzaam, natuur-inclusieve woonwijk ontworpen worden.