Delen

HEER PRINS KEIZER

Architectuur is altijd ‘slechts’ een deel van een project. Echt goede architectuur, een hoogwaardige ruimtelijke omgeving om in te wonen, te werken of gewoon ‘te leven’, ontstaan wat ons betreft als ze een integraal onderdeel is van de manier waarop de stad ontwikkeld wordt: als ze verweven is met hoe het plan ontwikkeld wordt. We geloven in een bijdrage die verder gaat dan een ‘esthetisch jasje’ maar streven naar een doordachte ruimtelijke strategie die zich naar buiten toe toont. Vandaar dat we vaak al in de heel vroege fasen van projecten meedenken, en in gevallen zelfs het initiatief nemen. Zo kunnen we vanaf de allereerste ideeën actief meedenken en de maximale kwaliteit, in de breedste zin van het woord, in het project helpen ontwikkelen. 

In het najaar van 2018 schreef de Gemeente Amsterdam een tender uit voor de ontwikkeling van maximaal 40 woningen op het Centrum Eiland: blok 07-01, te ontwikkelen in mede-opdrachtgeverschap. Waar de meeste tenders ‘dichtgetimmerd’ worden met omzeteisen en referentieprojecten van vergelijkbare projecten, was er in dit geval ook ruimte voor anderen dan de ‘usual suspects’. Een kans die te mooi was om te laten lopen. Met onze ervaring bij Kleiburg en Parkvilla Brederode, hebben we samen met AVT makelaars, het initiatief genomen om voor dit kavel een plan te maken.

Ons voorstel, HEER PRINS KEIZER, deelt het grote blok op in drie kleinere deel-projecten. Elk deel bied ruimte voor 10 tot 15 woningen, en maakt de groep waarmee we elk deel ontwikkelen persoonlijk, overzichtelijk: de grootte van elke groep zal er voor zorgen dat iedereen zijn zegje kan doen en iedereen een actieve bijdrage kan leveren aan het (deel)project. De naam is een knipoog naar de grachtengordel, de oudste, meest in het oog springende zelfbouwwijk van Amsterdam. 

Het voorstel werd met veel enthousiasme op onze informatie avond omarmt. Helaas heeft de Gemeente Amsterdam ons voorstel niet uit de 15 ingediende plannen geselecteerd.