Delen

102 EUSEBIUS KERK

De Eusebiuskerk in Arnhem heeft een roerige geschiedenis. In WW2 is de kerk nagenoeg verwoest, waarna tot in de jaren tachtig is gewerkt aan het herbouwen van dit beeldbepalende gebouw. Ondertussen is de ontwikkeling van de stad in een eigen dynamiek doorgegaan en kan gesteld worden dat de kerk zijn ‘natuurlijke’ vorm en betekenis in de stad is kwijtgeraakt. Sindsdien zoekt de Eusebiuskerk naar nieuwe programma om weer een nieuwe, actieve betekenisvolle functie in de stad te krijgen. Die nieuwe functie is ook hard nodig om de doorgaande kosten voor het instandhouden en restaureren van het gebouw te bekostigen.

 Om dat proces te ondersteunen hebben wij bijgedragen aan de open prijsvraag voor nieuwe entree’s voor het gebouw. Deze nieuwe entree’s op de koppen van de transepten zullen nieuwe programmeringen mogelijk maken.  De nieuwe entree’s zijn niet alleen functionele openingen maar vooral twee nieuwe verbindingen tussen de ruimte van de stad en de kerk. Beide toegangen vormen daarnaast ook een nieuwe route door de kerk. Deze fysieke route hebben wij verbonden met het verhaal van de kerk door de tijd heen. Op grote elementen in de bestrating buiten de kerk wordt het verhaal van het verleden van de kerk verteld, tot aan de recente geschiedenis aan toe. In de toekomst kunnen nieuwe elementen het doorgaande verhaal doorvertellen. Ter plekke van de nieuwe entree’s zijn deze elementen drie dimensionaal gemaakt. Door de toegang bewust te ‘knijpen’ wordt de beleving van de overgang tussen kerk en stad en vice versa versterkt. Het lichte interieur van de Eusebius, dat doet denken aan de helderheid van de schilderijen van Saenredam, wordt zo intenser beleefd. In de elementen zijn alle functionele vragen ontspannen geïntegreerd.

De nieuwe entree’s zijn zo onderdeel van een ruimtelijke ingreep tussen stad en kerk in. Fysiek en mentaal worden stad en kerk zo opnieuw verbonden.