Share

100 HIERONYMUSERF

Het Hieronimuserf is een binnengebied achter de bebouwing aan de Maliesingel, direct ten zuiden van het historisch hart van Utrecht. Dit binnengebied, met daarin de Minstroom, is een restant van de middeleeuwse hoveniersgebieden die lange tijd rond de stad lagen, en waar groente en fruit voor de inwoners van Utrecht werden geteelt. Nadat hier lange tijd lichte industrie was gevestigd, is de locatie klaar gemaakt voor herontwikkeling als woongebied.

I.s.m. OntwerpJeWoning, Vink Bouw Nieuwkoop en Burobol Landschapsarchitecten, hebben we op uitnodiging van de gemeente Utrecht een plan gemaakt hoe die ontwikkeling ingebed kan worden in deze verborgen oase in de stad. 

In ons voorstel worden drie bouwvolumes met zes ruime stadsgezinswoningen ontspannen in het cultuur-historische groen van het Utrechtse hoveniersgebied geplaatst. Een collectief groengebied is de drager van het plan, waarin de bebouwing te gast is. Waar een conventionele aanpak zou zijn om zo veel mogelijk woningen op het kleine perceel ‘in te passen’, hebben we de radicale keuze gemaakt om juist zo min mogelijk woningen te maken. Dit beperkt niet alleen het woonvolume maar zorgt ook dat de impact van alle bijkomende programma’s zoals parkeren, vuilnis etc geminimaliseerd wordt. Zo kan een een woonomgeving ontstaan die echt verweven is met het groene karakter van deze plek.

De zes woningen staan in paren als drie volumes in het groen. Parkeren wordt onder de eerste twee blokken opgelost. In elk blokje zijn de individuele woningen niet rechtstreeks herkenbaar waardoor de blokken zich als mini urban-villa’s tonen. Een gevarieerd daklandschap versterkt het informele karakter van de bebouwing. Buitenruimten worden opgelost op iets boven het maaiveld opgetilde terrassen, die architectonisch onderdeel van de blokken zijn. 

Ondanks de hoogste waarderingen voor het ruimtelijk ontwerp bleek in de uiteindelijke beoordeling dat andere aspecten doorslaggevend waren, en heeft de Gemeente Utrecht voor een ander voorstel gekozen.