Delen

CENTRUM WAALWIJK

In samenwerking met BuroBol Landschapsarchitecten hebben we onlangs aan het College van B&W en de lokale ondernemers onze visie op de ontwikkeling van de Markt en het Raadhuisplein gepresenteerd. 

Vanuit de Gemeente en ondernemers was er behoefte aan een visie op hoe de Markt en het Raadhuisplein zich in de toekomst kunnen ontwikkelen als de ‘huiskamer van Waalwijk’. Vanuit een analyse op de bestaande kwaliteiten, waaronder het monumentale Raadhuis ensemble ontworpen door Kropholler, en huidige uitdagingen, hebben we voor de Markt en het Raadhuisplein een kader voorgesteld waarmee toekomstige ontwikkelingen beoordeeld kunnen worden. 

Door een gezamenlijk te realiseren ambitie te schetsen, hebben we een aantrekkelijke stip op de horizon gezet, waar de ontwikkelingen die nu spelen een deel van zijn. Vanuit die ambitie hebben we mogelijke ‘spelregels’ geformuleerd die het realiseren van die ambitie mogelijk maken. 

Deze aanpak is met enthousiasme ontvangen, en heeft aanknopingspunten geboden om vervolgstappen te zetten. In de komende periode zullen Gemeente en ondernemers hier mee aan de slag gaan.