Delen

CENTRUM DONDERBERG opgeleverd

In 2015 ondersteunden wij BuroBol Landschapsarchitecten met het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie voor de herontwikkeling van het centrum van de wijk Donderberg in Roermond. Deze na-oorlogse woonwijk had een kenmerkend klein winkelcentrum met een zee van open ruimte er om heen, gedomineerd door verkeer en parkeren. 

De oorspronkelijke ambitie van de gemeente was gericht op het ontwikkelen van een ‘traditioneel’ plein, een omsloten stedelijke ruimte die zo een nieuw hart voor de wijk zou vormen. Om dat goed te doen waren forse vastgoed ontwikkelingen nodig, waar geen vraag naar was. Ook bleek het lastig om een dergelijke opzet op een overtuigende manier in de ruimtelijke opzet van de wijk, met zijn voor die tijd typische open stroken bebouwing, in te passen.

Met een kritische analyse van de huidige situatie, de ambities en de middelen die ingezet zouden kunnen worden, hebben we een heel ander type stedelijke ruimte voorgesteld: geen plein maar een allee: een lange en brede, op verblijven gerichte groene stedelijke ruimte. Wat eerste een probleem was, het ‘overschot’ aan ruimte, hebben als kans aangegrepen om maximaal op verblijven in te zetten. Bovendien konden we zo in één gebaar de in het gebied aanwezige verenigingen, winkels en sporthal met elkaar verbinden. 

Na een intensief en zorgvuldig proces waarin het plan door BuroBol verder is uitgewerkt is medio 2018 gestart met de uitvoering. Eind 2018 is de nieuwe inrichting van het centrum van de Donderberg opgeleverd. 

(alle beelden van BuroBol)