Nieuws

Architectuur ontstaat in een proces dat misschien als ‘langzaam’ wordt ervaren. Die traagheid is soms frustrerend maar ook goed: de architectuur van elk project vormt zich in tijd om zo deel te kunnen worden van een gebouwde omgeving die over meer dan de waan van de dag gaat. In dat proces gebeurt natuurlijk veel, in veel stappen, in de actualiteit.

XVW hoort graag uw reacties en vragen naar aanleiding van onderstaande berichten en updates. Heeft u ook onze portfolio al gezien?

Neue Bauhaus

In het verlengde van de Green Deal van de EU, heeft EU Commissie voorzitter Ursula von der Leyen gepleit voor een ‘Nieuw Bauhaus’: een initiatief om ontwerp een integraal onderdeel te maken van de ingrijpende transities die voor een duurzaam Europa noodzakelijk zijn. De Federatie Ruimtelijke …