blog

Architectuur gaat voor Xander verder dan alleen de projecten waar dagelijks aan gewerkt wordt. In deze blog XVW architectuur komen teksten, artikelen, beelden en onderwerpen en fascinaties aan bod die over architectuur en haar raakvlakken gaan.
Alle reacties zijn van welkom. Mail met Xander als u vragen heeft of verder wilt praten over een onderwerp: xander@xvwarchitectuur.nl.
Heeft u onze portfolio al bekeken?

beeldblog: Point Bridge II

expo Right to Build: zelfbouw in Amsterdam

beeldblog: wandbetimmering

beeldblog: in situ deuropening

ONDERTUSSEN IN DE EU: BAUKULTUR

20 november 2018 Onlangs werd in Wenen een congres georganiseerd ter gelegenheid van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie, onderwerp: het architectuurbeleid (in opbouw) van de EU. Aan mij was gevraagd om over Kleiburg te komen vertellen, als woongebouw (en winnaar van de Europese …