/ Blog

Architectuur gaat voor Xander verder dan alleen de projecten waar dagelijks aan gewerkt wordt. In deze blog XVW architectuur komen teksten, artikelen, beelden en onderwerpen en fascinaties aan bod die over architectuur en haar raakvlakken gaan.
Alle reacties zijn van welkom. Mail met Xander als u vragen heeft of verder wilt praten over een onderwerp: xander@xvwarchitectuur.nl.
Heeft u onze portfolio al bekeken?

ONDERTUSSEN IN DE EU: BAUKULTUR

20 november 2018 Onlangs werd in Wenen een congres georganiseerd ter gelegenheid van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie, onderwerp: het architectuurbeleid (in opbouw) van de EU. Aan mij was gevraagd om over Kleiburg te komen vertellen, als woongebouw (en winnaar van de Europese …

DICHTHEID: MEER IS NIET BETER

7 december 2018 Amsterdam MOET verdichten. Met de hoge vraag naar woningen in de stad, een vraag die niet te bevredigen lijkt en absurde prijsstijgingen tot gevolg heeft, is het enige antwoord: meer woningen! Network Oriented Architecture / NOAHH   Meer woningen binnen een bestaande …