Delen

7/2/18 Alle wollen wohnen

7 februari was Xander aanwezig bij de discussieavond “Alle wollen wohnen’ in Essen, Duitsland. In één van de monumentale hallen van de Zollverein, heeft het M:AI een expositie georganiseerd over sociale, betaalbare woningbouw in Europa, en de lessen die daaruit voorde regio getrokken kunnen worden. De discussieavond probeerde aan de hand van voorbeelden uit de regio en Kleiburg de aanwezigen uit te dagen buiten de strikte kaders te denken waarin de woningbouw in de deelstaat nu ontwikkeld wordt. Zijn er, als we ‘buiten de lijnen’ durven te denken, ook andere, experimentele mogelijkheden denkbaar die nieuw, kansrijke strategieën opleveren om het doel, namelijk betaalbare woningen, te realiseren? Of zijn de instituties, regels en eisen zo complex en ondoordringbaar dat dit onmogelijk is? Als dat laatste zo is, moeten die eisen dan niet ter discussie gesteld worden? 

Het gesprek met Kay Noell, voor de deelstaat ambtelijk verantwoordelijk voor experimentele woningbouw, en Ernst Uhing, president van de AKNW, maakte duidelijk dat de context en aanpak in Nederland en Duitsland erg verschillend is, onder andere vanwege de absolute eisen die aan verduurzaming in Duitsland worden gesteld. Hadden die strikte eisen ook i Nederland gegolden, dan was Kleiburg nooit mogelijk geweest, of in ieder geval niet ‘betaalbaar’ geweest. Maar ook werd het duidelijk dat het zinvol is om een onderscheid te maken tussen de termen ‘betaalbaar’ en ‘gesubsidieerd’. Zoals Kleiburg aantoont hoeft betaalbaar niet per se gesubsidieerd te betekenen. En is het daarmee zinvol om te onderzoeken hoe buiten de (subsidiërende) instituties te kijken voor een nieuwe aanpak. De avond was helaas te kort om die alternatieven verder te verkennen.