Delen

114 HERONTWIKKELING CALVIJN COLLEGE

Het Calvijn Lyceum, een fantastisch gebouw ontworpen door architect Ingwersen, zal op termijn opgenomen worden in de doorgaande herontwikkeling van het gebied tussen de A10 en station Lelylaan. XVW architectuur is door de gemeente Amsterdam gevraagd om te verkennen hoe dit gebouw op een passende manier ingepast kon worden binnen de kaders van het bestemmingsplan, en zo niet, hoe het bestemmingsplan zou kunnen worden geoptimaliseerd.

Uit een serie varianten hebben we een model uitgewerkt dat het bestaande gebouw op een respectvolle manier inpast in een nieuwe context. Door drie nieuwe woongebouwen haaks op de bestaande bebouwing te plaatsen, ontstaat een ensemble dat op stedebouwkundig, architectonisch en functioneel-programmatisch niveau de uitdagingen van de plek oplost.

Op stedebouwkundig niveau vormen de drie in hoogte en profiel getrapte nieuwe gebouwen een verbinding en overgang tussen de groot-stedelijke bebouwing aan de Lelylaan en het Calvijncollege en het ‘interieur’ van het Podium. Door de hoven tussen de drie nieuwe gebouwen blijft uitgeproken noord-zuid orientatie van het Calvijncollege ‘open’ en het Calvijncollege vanaf de Lelylaan zichtbaar.

Door de geleding in de hoogte ontstaat een vanzelfsprekende stapeling van woonprogramma’s, waarbij de hoven (geluids)luwe tussenruimten zijn, maar wel met zicht op de stedelijke ruimte van de Lelylaan.

De nieuwe bebouwing blijft architectonisch los van het Calvijncollege. In de ‘spouw’ tussen oud en nieuw worden (gemeenschappelijke) vluchtroutes opgenomen. Het Calvijncollege kan op die manier nieuw programma in haar casco opnemen.