Delen

111 PARKEERGARAGE A1

Het door Studio Nine Dots opgestelde stedebouwkundig plan voor een deel van Buiksloterham voorziet in een organische, plots-gewijze ontwikkeling van het gebied. Om dit mogelijk te maken zijn er twee bovengrondse parkeergarages voorzien die al het parkeren in het gebied opnemen. Zo kan een compacte, stedelijke openbare ruimte ontstaan zonder auto’s en is er geen ondergrondse garage nodig die de flexibilieit van de gebiedsontwikkeling zou gijzelen. Als twee boekensteunen begrenzen ze de ontwikkeling aan de oost- en westkant. 

Parkeergarage A1 is de eerste garage die opgeleverd is, vlak voordat de eerste woningen ook opgeleverd zullen worden. Naast bijna 250 parkeerplaatsen zijn in de plint een gezondheidscentrum, een wijktrafo en een wijkstation voor de blokverwarming opgenomen. Op het dak staan zonnewarmtepanelen die bijdragen aan de warmwater opwekking voor de hele wijk. A1 is daarmee op verschillende manieren een ‘diensten-hub’ die het dagelijks leven in de wijk ondersteunt en de hoge duurzaamheidsambities van deze compacte wijk mogelijk maakt. 

Het ontwerp van de garage heeft de vraag moeten beantwoorden hoe dit ‘ondersteunende’ programma in de wijk een plek kan krijgen. Hoe verhoudt een parkeergebouw zich tot de pal er naast gebouwde woningen en appartementen? 

Waar de auto eerst nog ruim baan kreeg in de stad, en een parkeergarage de plek was waar hét symbool van welvaart gestald kon worden, is de auto nu een noodzakelijk kwaad, één die in de stad steeds minder getolleeerd wordt. Op welke manier kan de opslag van statisch ‘blik’ ruimtelijk een toegevoegde waarde voor het dagelijks leven in het gebied zijn? 

Binnen de strikte kaders van het stedebouwkundig plan is een efficiente ‘parkeermachine’ onvermijdbaar, bewoond door bijna 250 machines. Hoe kunnen we deze mechanische bewoners tóch een goede buur laten zijn? 

Het ontwerp heeft de parkeermachine bekleed met een huid die de parkeermachine niet ontkent, maar wel verhult. De gevel is té chique voor een parkeergarage. Ze toont zichzelf als een abstract volume, waarvan de functie niet direct af te lezen is. Alleen van dichtbij zie je parkeervloeren door de perforatie van de gevelpanelen heen schemeren. De facettering en de op maat gemaakte lak, mat maar tóch het licht reflecterend, geven de garage een kameleon achtige uitstraling. Ze reageeert op de kleur en het licht in het gebied en verandert van kleur als je er langs loopt of rijdt. Niet wat er binnen gebeurd bepaalt haar uiterlijk, maar wat er om haar heen gebeurd. 

De garage maakt zo een architectonische knipoog naar loodsen die het karakter van dit voormalige industrie gebied kenmerkten, loodsen waarvan de functie ook ondoorgrondelijke was. 

Tegenover de vervreemdende abstractie van de parkeerlagen, is de plint van het gebouw wél onderdeel van de levendige wijk, en onderdeel van de ‘stad op ooghoogte’. Een open en transparante gevel verbind het gezondheidscentrum en de trappenhuizen aan alle kanten met de wijk. Fijnbezaagde blank houten latten zijn ‘aanraakbaar, met een natuurlijke, levendige tekening, in maximaal contrast met strakke gevel erboven.